Nakuha ng dalawang empleyado ang puso ng batang direktor

 naglo-load 

Araw ng Paggawa ngayon at si Martina Flores (Avery Black) at ang katrabaho sa opisina na si Jenna Rain (Brooklyn Gray) ay natigil sa trabaho sa pagkuha ng imbentaryo. Nakaisip si Martina ng isang matalinong ideya na magsaya at makipaglokohan sa kanilang amo para matanggal sa trabaho!

Nakuha ng dalawang empleyado ang puso ng batang direktor