050111-685-CARIB Binatukan ng bayaw na bayaw ang asawa ng kanyang kapatid