Ang intern ay pinarusahan ng amo dahil sa paggawa ng maling ulat

 naglo-load 

Si Amagawa Sora ay isang bagong empleyado sa isang partikular na kumpanya. Dahil sa isang pagkakamali sa trabaho, kailangan niyang mag-overtime tuwing gabi, at responsibilidad ng department head na subaybayan kung epektibo o hindi ang kanyang overtime na trabaho. Nag-alok ang hepe na tumulong, ngunit hiniling sa kanya na makipagtalik sa kanya. Sa pakiramdam na pinilit, ipinahayag ni Amagawa Sora ang kanyang pagkamuhi sa kanyang nakatataas. Sa huli, napilitan siyang gumawa ng mga bagay na may sapat na gulang sa panahon ng isang part-time na trabaho.

Ang intern ay pinarusahan ng amo dahil sa paggawa ng maling ulat