Ang aking minamahal ay nasiyahan ang aking pagnanasa dahil ang aking minamahal ay kumakain na ngayon ng mga talaba....