Hindi ko alam kung gaano ako kapagod sa pagtatak sayo